Életminőség, zöld környezet, közösség

PORTFÓLIÓ

Díszpolgárok, polgármesteri dicséret

2023-ban Tovább...

Az Európa Tanács Táj Díja

Bödeháza büszke az elnyert díjára. Tovább... 

Mesés Hetés Zöldút

Településünkkel részesei vagyunk a Mesés Hetés Zöldútnak. Tovább...

Hetés Barátság Park

A szlovén-magyar határon a szomszédos Zsitkóccal közösen működtetjük a parkot. Tovább...

Hetés vendégül lát

Minden évben részesei vagyunk a programnak. A hetési falvak kinyitják kapujukat, Bödeházán a vasárnap egybeesik a falu búcsújával, ekkor tartjuk a gasztronómiai vásárt. 

Idén az időpont: 2020. május 24. 

Go in Nature

A Zalaerdő Zrt Interreg projektjén belül javasolt túraútvonal lettünk. Tovább...

Bödeháza címere

A településünk címerében a védett tőzike látható. Tovább...


Bödeháza története

Falunk a régi történelmi, néprajzi tájegységünk a Hetés része. Ez hazánk legkisebb tájegysége, amely átnyúlik Szlovéniába is. Négy magyarországi települése Zala megyéhez tartozik. A négy hetési település olyan apró, hogy összesen nem lakik bennük 200 ember. A négy falu közül a miénk a szlovén-magyar határon fekvő Bödeháza. A település két falurészből áll: Bödeháza és Szentistvánlak.1389-ben említik először Bedeháza néven. Neve feltehetőleg egy Bede nevű birtokosra utal. Első okleveles regisztere szerint a lendvai Bánffyak birtoka volt. Ekkoriban egy másik, szomszédos falu volt Jósec. Ennek nevét 1908-ban magyarították és Jósecről Szentistvánlakra változtatták. 1920-ban meghúzták a trianoni határokat, de erről a faluról megfeledkeztek. "Szentistvánlak (Jósec) település kataszteri területe a Bödeházával egyesülés előtt. A falu nincs nevesítve a trianoni határleírásban, tőle nyugatra Zsitkóc a Szerb-Horvát-Szlovén Államhoz, keletre Bödeháza nevesítetten Magyarországhoz tartozik. A falut hazánknak juttató döntés 1921 novemberében született, a magyar közigazgatás 1922. februárban tért vissza." Amikor a 600 fő alatti településeket összevonták Bödeházát és Szentistvánlakot is egyesítették Bödeháza néven.


A település életére a Vasfüggöny időszaka meghatározó hatással. volt A határhoz közeli házakat lebontották, építési tilalom volt érvényben a településen. Emiatt a falu lakossága, a fiatalok legtöbben a közeli kisvárosban, Lentiben építkeztek, de elkerültek Budapestre is, így a falu lakosságszáma csökkent.


A trianoni szerződés családokat választott el egymástól, de a Vasfüggöny időszaka vágta el őket igazán egymástól. A politikai és katonai vezetés elrendelte a déli és a nyugati határ fokozott védelmét. 1950. június 1-re kijelölte a déli határsávot, szervezetközi együttműködéssel véglegesültek kitelepítési listák, és június 23-án éjjel végrehajtották a listára vett családok kitelepítését. A határsáv igazolványt július elsejétől vezették be az övezeten belül lakók számára. A településen a zártkertekhez is igazolvánnyal lehetett menni, a riganyóci dombon a szőlőművelést is ennek birtokában lehetett végezni. A gazdák, ingatlantulajdonosok birtokcserékre, földfelajánlásokra kényszerültek. A sok esetben ellenérték nélküli kisajátítás, a termelést korlátozó előírások, a terményértékesítés nehézségei a magángazdálkodást kilátástalan helyzetbe hozták. Ez is csökkentette a lakosság helyben maradási kedvét és szándékát.


A rendszerváltás után a település nyitott és a 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk után a hetési régi Miseút is újra kijelölésre és felkavicsozásra került. 2004. május 10-én itt rendeztek a határon egy ünnepséget, mellyel csatlakozásunkat ünnepeltük a szlovéniai településekkel.


Minden év decemberében, a falu határán koccintást tartottak, ahol a polgármesterek, döntéshozók összegyűltek köszönteni az újévet. Ezt a szokást emelte ki egy határon átnyúló projekt, ami egyesítette egy turisztikai útvonallal a régi muravidéki és magyar településeket, Mesés Hetés Zöldút néven. Kialakításra került Bödeházán, a határon a Hetés Barátság Park, melyen a határsáv keresztül fut, így másik fele Szlovéniához tartozik. A projekt elnyerte a Magyar Tájdíjat, majd az Európa Tanács Táj díját is településünk önkormányzatával együtt. 


Faluotthon és közösségi tér Bödeházán található meg. A falunak két kápolnája és két temetője van, emellett régebben a faluban egy bolt működött, mely már nem működik, de felújítva várja sorsát. Nemrégiben egy Magyar Falu Programhoz tartozó pályázattal sikerült megvenni egy 1907-ben épült helyi, hetési jegyeket tükröző "kódisállásos" házat, melyből tájházat tervez kialakítani a falu.


Egy másik Magyar Falu Programhoz tartozó pályázattal nyertük el a falugondnoki buszt, melyhez falugondnoki szolgáltatás is tartozik, ami nagy segítséget nyújt ebben a történelem által meggyötört faluban, hogy olyan szolgáltatásokhoz jussanak a helyiek, melyek emelnek az életszínvonalukon.


TETSZIK AMIT LÁT? 

Ha szívesen lakna településünkön, úgy érzi Ön is igazán közösségi ember, szeret segíteni is másoknak, mi is segítünk Önnek. Egy jelenleg ötven fős kisebb közösség tagjává válhat, ahol magyarok, osztrákok, szlovének jól és szeretetben élnek egymás mellett... s egyúttal tagja lesz egy nagyobb, egész Hetésre kiterjedő közösségnek, ahol mindig van program...